ГДЗ Teme gata pregătite Готовые домашние задания Молдова Русский язык и литература Горленко 6 класс 2017 на MDAGDZ.COM ГДЗ Teme gata pregătite Готовые домашние задания Молдова Русский язык и литература Горленко 6 класс 2017 на MDAGDZ.COM MDAGDZ.COM Готовые домашние задания Молдова

Teme gata pregătite Русский язык и литература Горленко 6 класс 2017

Autori: Ф.М. Горленко, Т.Н. Сузанская An: 2017 An Editor: Tipografia Centrală Vector Clasă: 6 Articol: Русский язык и литература

Русский язык - один из развитых языков мира

1 2 3 4 5

Повторение изученного в 5 классе

§1.Фонетика. Графика. Фонетический разбор слова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§2.Лексика и фразеология. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

§3.Состав слова. Словообразование. Орфография

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Морфология и орфография

Самостоятельные и служебные части речи

1 2 3 4 5 6 7 8

Имя существительное

§4.Имя существительное как часть речи

9 10 11 12 13 14

§5.Имена существительные нарицательные и собственные

15 16 17 18 19 20 21

§6.Имена существительные одушевленные и неодушевленные

22 23 24 25 26 27 28 29

§7.Род имен существительных

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

§8.Имена существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных

43 44 45 47 48 49 50 51

§9.Правописание суффиксов имен существительных -чик,-щик,-ость,-изн,-от,-ин

52 53 54 55 56 57 58

§10.Правописание суффиксов имён существительных -ек,-ик,-ец,-иц,-еньк,-оньк,-ышк

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

§11.Число имен существительных. Имена существительные, которые имеют только форму единственного или только форму множественного числа

69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82

§12.Падеж и склонение имен существительных

83 84 85 86 88 89 90 91

§13.Правописание падежных окончаний имен существительных в форме единственного числа

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

§14.Правописание о и е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц

108 109 110 111 112

§15.Склонение имен существительных в форме множественного числа

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

§16.Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные

127 128 129 130 131 132 133

§17.Правописание не с именами существительными

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

§18.Морфологический разбор имени существительного

145 146

Имя прилагательное

§19.Имя прилагательное как часть речи

147 148 149 150 151 152 153 154

§20.Разряды имен прилагательных по значению

155 156 157 158 159 160 161 162 164 165 166

§21.Степени сравнения имен прилагательных

167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 179

§22.Полные и краткие формы имен прилагательных

180 181 182 183 184 185 186 187 188

§23.Правописание окончаний имен прилагательных

189 190 192 193 194 195

§24.Одна и две буквы н в именах прилагательных

196 198 199 200 201 202 203 204 205

§25.Правописание имен прилагательных с суффиксами -ск- и -к-

206 207 208 209 210 211 212

§26.Правописание букв о и е после шипящих и ц в суффиксах имен прилагательных

214 215 216 217

§27.Правописание сложных имен прилагательных

219 220 221 222 223 224 225 226 227

§28.Правописание не с именами прилагательными

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

§29.Морфологический разбор имени прилагательного

243 244 245

Имя числительное

30.Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и структуре

246 247 248 249 250 251 252

§31.Правописание числительных 

253 254 255 256 257 258 259 260

§32.Разряды количественных числительных. Склонение количественных числительных

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

§33.Собирательные числительные

279 281 282 283 284 285 286 287

§34.Порядковые числительные

288 289 290 291 292 293 294 295

§35.Морфологический разбор имени числительного Местоимение

296 297

§36.Местоимение как часть речи

298 299 300 301

§37.Личные местоимения

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

§38.Возвратное местоимение

313 314 315 316 318

§39.Вопросительные и относительные местоимения

319 320 321 322 323 324 325 326 327 328

§40.Неопределенные и отрицательные местоимения

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345

§41.Указательные и определительные местоимения

346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

§42.Притяжательные местоимения

360 361 362 363 364 365

§43.Морфологический разбор местоимения

366 367 368

Глагол

§44.Глагол как часть речи

369 370 371 372 373 375 376 377

§45.Неопределенная форма глагола

378 379 380 381 382 383 384 386

§46.Правописание не с глаголами

387 388 389 390 391 392 393 394 395

§47.Переходные и непереходные глаголы

396 397 398 399 400 401 402 403

§48.Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах

405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415

§49.Виды глагола

416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

§50.Время глагола

428 429 430 431 432

§51.Прошедшее время

433 434 435 436 437 438 439 440 441 442

§52.Настоящее время

443 444 445 446 447 448

§53.Будущее время

449 450 451 452 453

§54.Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Разноспрягаемые глаголы

454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 467 468

§55.Наклонение глагола. Изъявительное наклонение

469 471 472 473 474

§56.Условное наклонение

475 476 477 478 479 480

§57.Повелительное наклонение

481 482 484 485 486 487 488 489 490 491 492

§58.Безличные глаголы

493 494 495 496 497 498 499 500 501

§59.Правописание суффиксов глаголов -ыва-(-ива-),-ова-(-ева-)

502 503 504 505 506 507 509

§60.Морфологический разбор глагола

510 511 512

Bine ați venit pe site-ul unde puteți găsi sarcini gata făcute pentru manualele din Moldova. Ați făcut alegerea corectă!

Programul bogat de formare include multe discipline. Fiecare nouă lecție poartă un flux de termeni, teoreme, exemple. Lecțiile în clasă, temele, orele suplimentare, cursurile elective iau mult timp și energie de la studentul modern. Uneori, informațiile date de profesor sunt dificil de perceput și nu sunt asimilate în patruzeci de minute. Ajuns acasă, elevul nu își poate finaliza cu competența temele, se simte prost și interesul său pentru învățare scade. În astfel de momente, literatura de specialitate pe care echipa noastră a lăsat-o cu atenție vă va fi de folos.

Aici sunt colectate toate soluțiile și răspunsurile corecte în cele mai dificile științe: matematică, algebră și geometrie, fizică și chimie.

Observăm funcțiile utile ale reshebnik-urilor: autoexaminare, analiza muncii lor pentru erori, identificarea lacunelor în cunoștințe în etapa inițială ajuta la îndeplinirea sarcinilor complexe capacitatea părinților de a supraveghea procesul educațional al copilului, precum și de a oferi o explicație a uneia sau altei terminologii creșterea stimei de sine și a încrederii în sine, adaptarea la cursul școlar, manifestarea interesului competitiv. Cunoașterea este putere, fii sigur de ea!

„GDZ” nu se referă la înșelăciune fără minte, este, în primul rând, un instrument pentru creșterea performanței școlare, obținerea maximului beneficiu și plăcere din activitățile de învățare. Manualul este, de asemenea, perfect pentru mame și tati, profesori și tutori.